PFA-G znak graficzny
POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

Tematyka konferencji PFA-G

19-20.03.1993
Warszawa
Praktyki studenckie, komercjalizacja wyn. badań, inkubatory przedsiębiorczości, szkolenie kadry zarządzającej
15-16.10.1993
Kraków
Czego przemysł oczekuje od wyższych uczelni
29-30.04.1994
Poznań
Czego uczelnie oczekują od organizacji gospodarczych
16-18.09.1994
Jurata
Polityka proinnowacyjna, metody kształtowania wynagrodzeń w przedsiębiorstwach państwowych
21-23.04.1995
Mrągowo
Dylematy reformy szkolnictwa wyższego w Polsce, Rola Forum jako org. pozarządowej w kształtowaniu nowego ładu w Polsce
6-8.10.1995
Zakopane
Uwarunkowania prawne działania szkół wyższych i współpracy z gospodarką
10-12.05.1996
Elbląg
Edukacja w XXI wieku: udział przedsiębiorstw, ośrodki edukacyjne, edukacja przedakademicka
18-20.10.1996
Sopot
Polska w Unii Europejskiej: Szanse, Zagrożenia, Uwarunkowania
25-27.04.1997
Kraków
Społeczne aspekty restrukturyzacji gospodarki
19-21.09.1997
Mrągowo
Inwestycje zagraniczne w Polsce: potrzeby, odbiór społeczny, bezpieczeństwo i suwerenność gospodarcza
24-26.04.1998
Lublin
Gospodarcze i edukacyjne wyzwania społeczeństwa informacyjnego
16-18.10.1998
Warszawa
System podatkowy w Polsce, Edukacja polska na przełomie wieków
16-18.04.1999
Jelenia Góra
Stan rozwoju niepaństwowych szkół wyższych w Polsce
17-19.09.1999
Opole
Reforma administracyjna i jej wpływ na rozwój regionalny
12-14.05.2000
Pułtusk
Reforma emerytalna i jej wpływ na rynki kapitałowe
24-26.11.2000
Nowy Sącz
Rola Polski w Zjednoczonej Europie: wymiar Edukacyjny i Gospodarczy
18-20.05.2001
Wrocław
Priorytety badawcze a gospodarka: rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw
16-18.11.2001
Toruń
Polityka naukowa: udział środowisk akademickich i gospodarczych
17-19.05.2002
Kraków
Społeczne aspekty integracji europejskiej
25-27.10.2002
Mrągowo
X lat Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego
9-11.05.2003
Łódź
Jak skorzystać na integracji
21-23.11.2003
Gdańsk
Wartość człowieka lojalnego. Etyka w biznesie, nauce i edukacji
14-16.05.2004
Poznań
Lojalność i działalność konkurencyjna w środowisku akademickim
21-23.01.2005
Wrocław
Elity a korupcja
9-11.09.2005
Nowy Sącz
Polskie inwestycje w zagraniczne mózgi
11-12.06.2006
Warszawa
Bezpieczeństwo energetyczne kraju
26-27.01.2007
Kraków
Komercjalizacja wyników badań naukowych i transfer technologii
22-23.06.2007
Łańsk
Za kim tęsknią pracodawcy
Skąd wziąć pieniądze i na co je wydać? Finansowanie badań i wdrożeń w Polsce: stan obecny, wyzwania i rekomendacje
Ocena realizacji zapisów ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej i ustaw pokrewnych
Program działań PFA-G na rzecz innowacyjnych projektów gospodarczych. Zmiany systemu funkcjonowania zapasów obowiązkowych w Polsce.
Wyzwania CO2. Wizja dla Polski w świetle polityki energetycznej UE.
Bezpieczeństwo w sektorze energii - wizja dla Polski i Unii Europejskiej.
Energy RoadMap 2050. Challenges, opportunities and pitfalls
Ocena realnej współpracy między polskimi przedsiębiorstwami a uczelniami
Gaz łupkowy - szansa dla Polski (?)
Nauka i gospodarka szansą dla Polski
Jak nauka powinna wspierać biznes i odwrotnie

 
do góry