PFA-G znak graficzny
POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

Kontakt

Pracami biura Forum kieruje dyrektor:
Janusz Bucki

Adres do korespondencji:
Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze
02-507 Warszawa, ul Wo³oska 141 lok. 403
NIP: 526-17-37-943, REGON: 010287867

e-mail: forum {na serwerze} pfag.pl

tel.: (022) 234-87-43do góry