PFA-G znak graficzny
POLSKIE FORUM AKADEMICKO-GOSPODARCZE

Geneza

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze (PFA-G), założone w 1992 roku, jest stowarzyszeniem powołanym dla budowania współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym (patrz też - statut). Forum stało się płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni publicznych i prywatnych.

PFA-G pragnie wyrażać opinie obu środowisk w sprawach gospodarki i nauki oraz w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Realizując swój program, Forum aktywnie wspomaga transfer technologii i wspiera inicjatywy stymulujące współpracę szkół wyższych z sektorem gospodarczym.

Członkami PFA-G są rektorzy uczelni oraz osoby kierujące podmiotami gospodarczymi. Forum liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Władze Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego stanowi pięcioosobowy Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków. Pierwszym Prezesem, potem Honorowym Prezesem Stowarzyszenia był jego inicjator Marek Dietrich.

Działania PFA-G finansowane są ze składek członkowskich, a także z darowizn i dotacji krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i fundacji.

Pierwsze posiedzenie statutowe Polskiego Forum Akademicko- Gospodarczego odbyło się w dniach 19-20 marca 1993 w Politechnice Warszawskiej. Wzięło w nim udział ponad 30 członków i zaproszonych gości, wśród nich Minister Edukacji Narodowej i Podsekretarz Stanu w Komitecie Badań Naukowych. Od tego czasu odbyło się kilkadziesiąt spotkań, w których brali udział członkowie Forum i liczni goście ze środowisk gospodarczych, akademickich, samorządowych i politycznych.

Każde ze spotkań poświęcone jest zwykle jednemu tematowi wiodącemu, który dobierany jest spośród tematów istotnych w danym okresie dla obu środowisk, a często dotyczących zagadnień o bardziej ogólnym charakterze. Po spotkaniach publikowane są materiały zawierające treść prezentowanych wystąpień i dyskusji. Podczas niektórych spotkań Forum formułowane są również wspólne stanowiska obu środowisk wchodzących w skład stowarzyszenia, które następnie przesłane są do Władz Państwa.

Podstawowymi publikacjami Forum są wspomniane powyżej materiały wydawane po spotkaniach. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze przygotowuje także szczegółowe raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przykładem takich raportów może być "Edukacja polska na przełomie wieków - system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych", lub opracowany we współpracy z Business-Higher Education Forum raport na temat klimatu dla amerykańskich inwestycji gospodarczych w Polsce.do góry